Integritetspolicy


Älsk Nu - integritetspolicy

Vi följer GDPR. Vilket är dataskyddslagens krav på hur vi samlar och hanterar information om dig som kund hos Älsk Nu Såhär använder vi din personliga information.

Personnummer

Vi behandlar endast ditt personnummer när det är tydligt motiverat för ändamålet, till exempel när du beställer online. Användning kan också inträffa vid säker identifiering eller annan rationell anledning.

Beställningar

För att hantera din beställning och köp online måste vi lagra vissa av dina personuppgifter. Det innebär: namn, personnummer, kontakt-/fakturerings-/leverans- och betalningsinformation. Denna information sparas under köpprocessen och därefter endast för att hantera eventuella serviceärenden eller garantier.

Kundservice

För att ge dig en härlig service behöver vi lagra vissa av dina personuppgifter under processen med ditt serviceärende. Detta inkluderar: namn, kontakt-leveransdetaljer, orderhistorik och annan specifik information.

Erbjudanden

För att hantera erbjudanden måste vi lagra en del av dina personuppgifter. Detta kan inkludera: namn, ålder, orderhistorik och kontakt-leveransinformation. För att förbättra dina erbjudanden och din upplevelse behåller vi denna information tryggt.

Hur länge sparar vi din personliga information? Vi sparar din personliga information så länge vi behöver den för att uppfylla sitt syfte.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ett registerutdrag och ta del av den information om dig som vi har sparat. Om du vill ändra någon information hjälper vi gärna dig med det. En sådan förfrågan kan till exempel uppstå vid justerade uppgifter, flytt eller om uppgifterna är felaktiga. Du kan också begära att vi tar bort den information som vi har sparat om dig.

Mer information

Kontakta oss gärna om du har några frågor rörande integritetspolicy till my@alsknu.com